"Önceliğimiz her zaman sağlığımız ve hayatımızdır"

20 Ağustos 2019 Salı 17:18

"Önceliğimiz her zaman sağlığımız ve hayatımızdır"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, madenlerin insan ve çevre etkileri konferansına konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılışında konuşan AYÇEP yönetim kurulu üyesi Av. Hicran Danışman, Çine'nin en önemli çevre ve sağlık sorunlarının kaynaklarından olan madenlerin olumsuz etkilerine dair yapılan konferansın Çine'de bir ilk olduğunu belirterek, bu ilk adımın devamının geleceğini söyledi.
Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Zonguldak ve örgütlü oldukları diğer yerlerdeki çalışma koşullarından bahsederek, "Eğer örgütlü olursak inanın meslek hastalıkları da azalacaktır" dedi.
Demir, "Her şeyden önce insan sağlığı ve emeğin hakkının korunduğu bir anlayışın çalışma yaşamına hakim olmasını istiyoruz" dedi.
Demir şunları söyledi; “Madencilik endüstriyel anlamda birçok alana doğrudan hammadde sağlayan ve insan gücü barındıran dinamik bir sektördür. Yani işçisiyle, çevresinde yaşayan topluluklarla doğrudan ilgilidir. Zonguldak’ta maden ocaklarında çalışan arkadaşlarımızın karşılaştığı en önemli sağlık sorunu ise kömür tozu nedeniyle oluşan bir akciğer hastalığı olan pnömokonyozdur. Bu sağlık sorunu işyerlerinde alınan önleyici tedbirlerle azalmıştır.
Özetle bu tedbirler, sulu delik delme, tozlu kısımları ıslatma, fiskete kullanma gibi yöntemlerdir. Bu bölgede de meslek hastalıklarına karşı tüm çalışanlar periyodik muayeneye tabi tutulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Burada örgütlenme çalışması yapmış bir Sendika olarak biliyoruz ki, mermer fabrikalarında çalışan arkadaşlarımız mermer tozunun çok yoğun olduğu ortamlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Arkadaşlarımız, örgütsüz, sendikasız ve iş güvencesi olmaksızın bu sağlıksız şartlarda çalışmakla karşı karşıyalar.
Çünkü işletme sahipleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini maliyetli buluyorlar. Karlılık oranlarını artırabilmek için öncelikle işçi sağlığı ve güvenliği harcamalarından kısıntı yapmanın yollarını arıyorlar. Bu önlemleri, göstermelik ve zaman yapılan denetimlerden geçebilmek amacıyla alıyorlar. Sonrasında her hangi bir kaza anında işçiyi suçlayacak tutanaklar tutmaya ve raporlar düzenlemeye çalışıyorlar. İşçi sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmek için kullanılan sloganlardan biri “Önlemek ödemekten ucuzdur” sloganıdır. Çünkü bir kaza anında veya meslek hastalığına yakalanma durumunda doğrudan ve dolaylı maliyet hesabı yapıldığında işveren, devlet ve toplum açısından çok daha yüksek bir maliyet ortaya çıkmaktadır.
İnsan hayatı ve sağlığı söz konusu olduğunda maliyet hesabı yapılmaz. Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak bu bölgedeki sorunları gördük ve bu bölgede örgütlenme çalışması yaptık. Ancak işverenler sendikalı olan arkadaşlarımızı işten attılar. Örgütlenmeye karşı şirket isimlerini bile değiştirerek, arkadaşlarımızı sağlıksız şartlarda çalıştırmaya ve kârlarına kâr katmaya devam ettiler. Herşeyden önce insan sağlığını, alınterinin değerini bilen bir anlayışın sağlanması gerekiyor. Şirketlerin ve devletin anlayışını değiştirmek için mücadele etmeliyiz.
Biz 73 yıldır bu mücadeleyi verdik ve bu mücadeleyi sürdürmekte de kararlıyız. Çünkü örgütlenme demek, Sendikalı olmak demek; iş güvencesine sahip, emeğinin karşılığını alan, insanların sağlıklı koşullarda çalışması demektir. Biz bu görevi, er ya da geç ama mutlaka başaracağız ve bu bölgede emek vererek, alın teri dökerek üretim yapan arkadaşlarımızın herşeyden önce sağlıklı koşullarda çalışmasını sağlayacağız. Sendika demek öncelikle işçi sağlığı ve güvenliği demektir. Sendika varsa, işveren kazayı önlemenin, kaza sonrası doğacak maliyetten daha ucuz olduğunu görür. Sendika demek öncelikle insanca bir çalışma ortamı demektir. Sendika demek insanca yaşam koşullarını her alanda yakalamak demektir. Sendika demek örgütlü güç demektir. Biz, TÜRK-İŞ ile Türkiye’nin dört bir yanına, İndüstriyall ile Avrupa’nın ve dünyanın dört bir yanına ulaşıyoruz. Her alanda dayanışmamızı geliştiriyor, güçlendiriyoruz. Önceliğimiz her zaman sağlığımız ve hayatımızdır.”

Etiketler:

kdz ereğlihaber , ereğli haber , gmis , konferans , maden ,

Yorumlar

GMİS, başdanışman Oruç’u ziyaret etti

20 Ağustos 2019 Salı 17:13

GMİS, başdanışman Oruç’u ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yöneticileri, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarete GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç ile Maden Makinaları Fabrikası çalışanı Tamer Işık katıldı.
Ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Etiketler:

kdz ereğlihaber , ereğli haber , saadet oruç , gmis , ziyaret ,

Yorumlar

Maden,Fiyat Etiketi Yönetmeliğine ilişkin bilgi verdi

20 Ağustos 2019 Salı 13:11

Maden,Fiyat Etiketi Yönetmeliğine ilişkin bilgi verdi

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsmail Maden, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bilindiği üzere perakende ticarete konu mal veya hizmetlere ilişkin olarak satın alma kararı öncesi tüketicilerimizin tam ve doğru bilgilendirilmesi için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde satışa konu malın fiyatı, üretim yeri, ayırıcı özelliği vb. bilgilerin yasal düzenleme ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tüketicilere verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde, yasal düzenlemelerin sağladığı kazanımlardan geri gitmeksizin tüketicilerin satın alma kararı vermeden önce tam ve doğru bilgilendirilmeleri amacının sağlanması ve yükümlülerin düzenlemelere en düşük maliyetle teknolojinin sağladığı imkanlardan da yararlanarak en etkin şekilde uymaları için değişiklikler yapılmıştır. Bu doğrultuda, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve ülkemizde katma değer yaratan, istihdam ve cari açık başta olmak üzere makroekonomik göstergelere olumlu katkı sağlayan yerli üretim konusu malların tüketici nezdinde tercih edilirliğinin artırılarak üretiminin teşvik edilmesi amaçları ile yürürlükte olan Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27/07/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda söz konusu mevzuatta değişiklik yapan Yönetmelikte özetle, tekrardan kaçınmak amacıyla etiket tanımı değiştirilmiş; Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uyumlu hale getirilmiş; gelişen ihtiyaçlar gereği olarak dijital ve elektronik etiket kullanımı eklenmiştir. Perakende satışa sunulan malların birim ve satış fiyatlarının aynı boyut ve renkte yazılması zorunluluğu kaldırılmış; hizmetlerin fiyat tarifelerinde ayırıcı özellik, satış fiyatı ve bu fiyatın başlangıç tarihinin yeterli olacağı düzenlenmiş; yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ayrıca üretim yerinin bulunma zorunluluğu kaldırılmış; indirimli satışlarda indirim öncesi ve sonrası fiyatların aynı büyüklükte yer alması zorunluluğu kaldırılmıştır. Ayrıca Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile aynı sebeple etiket ve fiyat listesi tanımı değiştirilmiş; yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ayrıca üretim yerinin bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır.”

Etiketler:

kdz ereğlihaber , ereğli haber , ticaret il müdürü , ismail maden , fiyat etiketi ,

Yorumlar

'Ekmek parası' için göçebe hayatı

20 Ağustos 2019 Salı 13:02

'Ekmek parası' için göçebe hayatı

Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerinden Alaplı her yıl İlçeye gelen mevsimlik tarım işçilerine ekmek kapısı oluyor.

Mevsimlik işçiler, Mollabey mevkisinde oluşturulan çadır kentte göçebe hayatlarını sürdürüyor. Başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden gelerek Alaplı Köylerinde Fındık tarlalarında çalışan yaklaşık 3 bin kişi, geçimlerini sağlamak için yılın 6 ayı göçebe hayatı yaşıyor. Çocuklarıyla nisan ayında evlerinden ayrılan tarım işçileri, sırasıyla Adana, Amasya ve Ankara'da tarlalarda çalıştıktan sonra ekim ayında evlerine dönüyor.
Memleketlerinde yaşadıkları ekonomik sıkıntılar yüzünden mevsimlik tarım işçiliği yapan aileler, gittikleri yerde kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda ihtiyaçlarını kendileri karşılayabiliyor. Şanlıurfadan 'dan gelen işçilerin çavuşu Mehmet Nal, 85 lira arasında değişen yevmiyeyle çalıştıklarını belirterek, yazın kazandıklarıyla kışlık ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.
Mehmet (50), yaptığı açıklamada, ailesinin geçimini sağlamak için mevsimlik tarım işçisi olduğu, ekmek parasını kazanmak için ailesiyle yılın 6 ayında şehir şehir dolaştığını söyledi. Yaklaşık 300 kişiyle ekmek parası uğruna Mayıs ayında memleketlerinden ayrıldıklarını anlatan Nal, "Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden yola çıktık. İlk önce Adana'ya gidiyoruz, oradan Reyhanlı'da bulunan soğan tarlasında işi yapıyoruz. Daha sonra Amasya'ya geliyoruz, soğan patates işi yapıyoruz. Yaklaşık 4-5 ayımız evimizden uzak çadırlarda kalarak geçiyor" dedi.
Fındık işçiliğinin ardından yeni ekip oluşturarak Isparta'ya, oradan da Mersin ve Antalya'ya geçeceklerini anlatan bir diğer aile "Çocuklarımızı okutmak istiyoruz ancak yapacak bir şeyimiz yok, çalışmaya mecburuz .Bizim ekmeğimiz gurbette. Çocukluğumdan bu yana sürekli farklı illerde mevsimlik tarım işçisi olarak büyüdüm. Babam işçi ' Çavuş', biz de kardeşlerimle onlar nereye giderse peşlerindeydik. Hayatımız böyle gezerek ve gittiğimiz yerlerde çalışarak geçiyor İşimiz bitince çadırlarımızı söküp başka bir yere gidiyoruz " diye konuştu.

Etiketler:

kdz ereğlihaber , ereğli haber , göçebe , ekmek parası , mevsimlik işçi ,

Yorumlar

Delegeye baskı kongreyi iptal ettirdi

19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:45

Delegeye baskı kongreyi iptal ettirdi

CHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’nın yarın yapılması planlanan kongresi genel merkez kararı ile iptal edildi.

CHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’nda yönetimin uzun süre toplanamaması nedeniyle genel merkez yönetimi görevden almış eski ilçe başkanlarından İsmail Fota’yı kayyım olarak atamıştı. Kayyım olarak atanan CHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı İsmail Fota ise 20 Ağustos 2019 günü Çilek Düğün Salonu’nda saat 13.00’de kongre yapılması kararı almıştı. CHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’ndan bazı isimlerin genel merkeze giderek kongrenin şeffaf bir şekilde gerçekleşemeyeceği, delegeler üzerinde baskılar oluştuğu yönünde yaptığı şikayetlerde bulunduğu ifade edildi. CHP Genel Mekrezi’ninde bu gerekçelerle kongreyi iptal ettiği öğrenildi. CHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı kongresinin 2019 yılı sonunda yapılması bekleniyor.

Etiketler:

kdz ereğlihaber , ereğli haber , chp , kongre iptal oldu , delegeye baskı ,

Yorumlar