Kavlak, "Sesimiz olmanıza ihtiyacımız var"

17 Eylül 2021 Cuma 14:55

Kavlak, "Sesimiz olmanıza ihtiyacımız var"

Türk Metal Sendikası Genel Merkezince, “1. Yerel Medya Kurultayı” gerçekleştiriliyor.

Aydın’ın Didim ilçesindeki Büyük Anadolu Didim Resort Otel’in ‘Anadolu Salonu’nda, Türk Metal’in yetkiliği olduğu bölgelerden yaklaşık 100 basın mensubu katıldığı Kurultayın açılış konuşmasını yapan Türk Metal Sendikası Genel Başkan Danışmanı Mesut Ergutay, Kurultay’ın düzenlenmesindeki amacı aktardı.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, katılımcılara ‘Hoş geldiniz’ diyerek başladığı konuşmasında, uzun süredir Yerel Medya temsilcileri ile bir araya gelmeyi ve ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kavlak, yerel medyanın gücü ve etkisinin farkında olduklarına dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi:

“Özellikle iki yıl önce imzaladığımız MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde Bursa yerel basınıyla kurduğumuz yakın ilişki sayesinde, O bölgedeki 60 bine yakın üyemize çok daha kolay ulaştık, mesajlarımızı doğrudan iletme olanağı bulduk. Bu gördük ki, gazetesiyle, televizyonu ve radyosuyla, yeni medya dediğimiz internet gazeteciliğiyle yerel medya, gerçekten de sandığımızdan daha etkili, daha güçlü. O nedenle, her sözleşme döneminde böyle bir yerel medya kurultayını düzenleme kararı aldık. Bu kurultay bir sendika tarafından Türkiye'de ilk kez düzenleniyor. Bu anlamda hep birlikte bir ilki gerçekleştiriyoruz. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyor, şahsım ve Türk Metal topluluğu adına Saygılarımla selamlıyorum.”

215 BİN ÜYE İLE EN BÜYÜK SENDİKA

Konuşmasını, Türk Metal’in içinde bulunduğu yeni dönem toplu iş sözleşmesi sürecini anlatarak sürdüren Türk Metal Lideri Kavlak, şunları söyledi:

“Bir sendikanın en temel işlevi, faaliyet gösterdiği işkolunda çalışan işçileri örgütlemek ve onlar adına başarılı toplu iş sözleşmeleri imzalamaktır. Bizim de amacımız, hedefimiz budur. Biz, çok şükür ki, örgütlenme konusunda başarılı bir sendikayız. Yalnızca  pandemi sürecinde, herkesin evlerine kapandığı bir dönemde bile 62 yeni işyerinde 24 bine yakın işçiyi  Sendikamız ailesine kattık. Şu anda da, çeşitli bölgelerimizde, örgütlenme çalışmalarımız devam ediyor. Bu çabalarımız sonucunda, Genel Başkan olduğumda 81 bin üyeyle devraldığım Türk Metal'i bugün 215 bin üyesiyle ülkemizin en büyük sendikası haline getirdik.

BU ÜLKEDE SENDİKALAŞMA HAKKI VAR MI?

Ülkemizde en sorunlu alanların başında sendikal örgütlenme geliyor. Çünkü ne yazık ki, bazı işverenler, endüstri ilişkileri sisteminin olmazsa olmazı olan sosyal diyalogtan ısrarla kaçıyorlar. Sendikayla çalışmak istemiyorlar. Bu işverenler, çalışma yaşamında dikensiz bir gül bahçesi istiyor. Çalışanlarını sömürmek, onları adeta boğaz tokluğuna çalıştırmak istiyor. Yaklaşık bir aydır, Çin kaynaklı bir telefon firması olan Xaiomi’de Örgütlenme mücadelesi veriyoruz. Bakanlıktan çoğunluk tespitini almamıza ve işyerinde yetkimizin kesinleşmesine rağmen,  işveren, sendikalı 170 arkadaşımızı işten atarak sendikalaşmanın önünü kesmeye çalışıyor. Çoğunluğu kadın olan arkadaşlarımız günlerdir fabrika önünde yatıyor. Yalnızca Xaiomi’de mi? Ülkemizin dört bir yanında direniş çadırları var. İşçiler hakları için direniyor. Sendikalaşmak istiyor. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam için mücadele veriyor. Sormak istiyorum; Bu ülkede sendikalaşma hakkı var mı? Var... Anayasal bir hak mı? Evet, anayasal bir hak... Peki, biz bu hakkımızı özgürce kullanabiliyor muyuz? Hayır, kullanamıyoruz. Peki, Sendikalaşma hakkını engelleyenlere ceza yasamızda hapis cezası var mı? Evet, var. Peki, bunca yıldır, sadece sendikalaştıkları için işinden atılan, ekmeğinden olan dünya kadar işçi varken, siz hiç hapis yatan bir işveren duydunuz mu? Duymadınız, duyamazsınız.

"BEDEL ÖDEYEN İŞÇİLER OLUYOR"

Birileri işçileri sorgusuz sualsiz işten atıyor, tazminatını, hakkını vermiyor; ondan sonra da arabulucu adı altında birileri devreye girip zaten ekmeksiz kalmış işçiyi üç kuruşa razı etmeye çalışıyor. Bu yasalar birilerine işlemiyor, birileri bedel ödemiyor. Bedel ödeyen hep biz oluyoruz, emekçiler oluyor. İşte biz, böyle bir kara düzenle baş etmeye çalışıyoruz. Anayasal hak olan grev hakkımızı ne yazık ki özgürce kullanamıyoruz.  Birkaç belediye grevi dışında son 20 yıldaki bütün grevler ertelendi. Biz Türk Metal olarak her sözleşme döneminde grev kararı alıyoruz, ama bir türlü grev yapamıyoruz. Çünkü yaptırmıyorlar. Oysa 3-5 gün bile grev yapabilsek, belki de metal işçisinin kaderi değişecek.

“ZİHNİYETLERİN DEĞİŞMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

2010’da Anayasa Referandumu yapıldı. O güne kadar az da olsa toplanan, çeşitli konuların görüşüldüğü ekonomik ve sosyal konsey anayasal bir kurum haline getirildi. Peki, o günden sonra kaç kere toplandı? Hiç. O halde, biz, hakların kağıt üstünde kaldığı bir düzen istemiyoruz. Anayasalar, yasalar değişebilir, ama biz asıl olarak zihniyetlerin değişmesini talep ediyoruz. Kağıt üzerindeki yasaların değil, kafalardaki yasakların kalkmasını istiyoruz. Bu ülkede; haktan, hukuktan, insan haklarından söz ederken, hiç kimse emekçilerin haklarını görmezden gelmemelidir. Bunu da herkes böyle bilmelidir.”

“SENDİKA GÜVENCELİ İŞÇİ AZINLIKTA”

Türk Metal Lideri Pevrul Kavlak, ülke genelindeki sendikalı işçi sayısından yıllara göre rakamlar verdiği konuşmasında, şunları kaydetti:

“Ülkemizde işçi sınıfı içinde sendikal güvenceye sahip küçük bir azınlık var. Sözleşme yapıyor, ücret artışı alıyor, sosyal hakları var, işten çıkarılırsa tazminatı garanti… Peki diğerleri? Bunların hiçbiri yok... Asgari ücrete talim ediyor. İşten atılıyor, tazminat falan alamıyor. Köle gibi çalıştırılıyor, sahip çıkanı yok.

“ÖRGUTLENME MÜCADELESİNE DEVAM EDİYORUZ”

O nedenle, örgütlenme mücadelemizi ne pahasına olursa olsun, sonuna kadar sürdürmeliyiz. O arkadaşlarımızı da, sendikalarımız çatısı altına almalıyız. İşimiz çok zor. Ama biz yine de, bütün bu olumsuz koşullara rağmen metal işkolunda örgütlenmemize devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Yalnızca örgütlenme çalışmalarımızla değil, imzaladığımız toplu iş sözleşmeleriyle de başarılı bir sendikayız. Özellikle son iki dönemde imzaladığımız toplu iş sözleşmeleriyle Türk sendikal hareketine büyük bir dinamizm getirdik. İmzaladığımız bu sözleşmelerle, metal işçileri hem ücretleriyle hem de sosyal haklarıyla çok önemli kazanımlar elde ettiler. Bağımsız anket firmalarına yaptırdığımız ölçümlerde toplu sözleşmelerden memnuniyet oranı yüzde 90'a yakın çıkıyor. Bizim bu başarılı sözleşmeleri imzalamamıza rağmen, elde edilen bu ücretleri ise ‘asla’ yeterli bulmuyoruz. Yeterli mi? Bütün çabamıza, mücadelemize, sözleşmelerde elde ettiğimiz bütün kazanımlara rağmen, ülkemizde emekçileri yoksulluk sarmalından kurtaramıyoruz.

12 EYLÜL DARBESİ VE SONRASI

Çünkü dünyada 1980'li yıllarda uygulamaya konan, ekonomi politikaları, yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Ülkemizde de 12 Eylül askeri darbesinin şekillendirdiği ekonomik, toplumsal ve siyasal yaşamda ortaya çıkan tahribatın en büyük etkisi çalışma yaşamında görüldü.  1961 Anayasası'nın işçilere sağladığı hakların önemli bir bölümü  12 Eylül darbesi ile ortadan kaldırıldı. Uygulanan politikalarla sendikalar zayıflatıldı, emeğin sermaye karşısında gücü önemli ölçüde kırıldı. Sendikasızlaştırma, taşeronlaşma gibi politikalar uygulamaya konuldu. Türkiye'de 40 yıldır uygulanan bu ekonomi politikalarının temel özelliği, ücretlerin düşürülmesiydi.  Bunun için toplu sözleşmeler ve grevler baskı altına alındı.  Ülkemiz, 1980'li yılların başından bu yana uygulanan neoliberal politikalarla, ‘Ucuz işçi Cenneti’ne dönüştürüldü. Bu ülkede başbakanlar, bakanlar, yabancı sermayeye çağrılar yaptılar. ‘Gelin ülkemizde yatırım yapın, burada işçilik çok ucuz, burası ucuz işçi cenneti’ diyerek övündüler. Kolay değil, 40 yıllık bir tahribattan söz ediyoruz. Bu tahribatın ortadan kaldırılması, 12 Eylül ürünü çalışma mevzuatının değiştirilmesi gerekiyor.

“BASININ DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Tabu bunları biz yapacağız. Nasıl ki sömürünün sona ermesini sağladıysak, diğer sorunları da; direnerek, mücadele ederek, gerekirse kavga ederek biz çözeceğiz. İşte bu toplantımızın en önemli amaçlarından biri budur. Bizim basın emekçilerinin desteğine ihtiyacımız var. Sesimiz, nefesimiz olmanıza ihtiyacımız var. Bizim mücadelemize vereceğiniz her destek, yapacağınız her haber, yazacağınız her yazı emekçilerin sofrasında bir dilim daha ekmek olacaktır. Onların bebelerinin sütü, Alın terlerinin karşılığı olacaktır.

KAVLAK, “YİNE KAZANACAĞIZ…”

Konuşmasını, 2021-2023 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesine ilişkin hazırlıkları ve başlattıkları çalışmaları anlatarak sürdüren Türk Metal Lideri Pevrul Kavlak, “Taslağa son şeklini verdik. İlk altı ay için ücretlerimize, toplamda yüzde 29,57 artış talep ettik. İşimiz kolay mı? Değil. İşimiz her geçen gün zorlaşıyor. Ancak şunu da unutmayalım, bir söz vardır; Kolayı herkes yapar, önemli olan zoru başarmaktır, denir. Türk Metal hep zoru başaran olmuştur. Bu kez de zoru başarmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Arkamızda üyelerimizin gücü, desteği, yılmadan, bıkmadan süren direnci oldukça yine kazanacağız... Yine kazanacağız... Yine kazanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

TÜRK METAL’İN SOSYAL YAŞAM DESTEĞİ

Sendikalarının işçilerin ekonomik yaşamlarını yanı sıra sosyal yaşamlarına da dokunduklarını, bu doğrultuda birçok tesisi de üyelerin hizmetine sunduklarına da değinen Kavlak, şöyle konuştu:

“Ülkemizde yeni nesil sendikacılık dediğimiz yeni ve farklı bir sendikal anlayışın öncüsüyüz. Çalışmalarımızı ücret sendikacılığının ötesine taşıyarak Üyelerimizin hayatına dokunan, onların yaşamını kolaylaştıran ve güzelleştiren çalışmalar yapıyoruz. Bakın, İçinde bulunduğumuz bu bina, Üyelerimizin öz malıdır. Onların alın terlerinden biriktirdiğimiz aidatlarla yapılmıştır. Bunun yanı sıra, Ankara'da 2, Karadeniz Ereğli ve Kıbrıs'ta bir olmak üzere başka otellerimiz de vardır.

Bazı çevreler, ‘Sendikaların oteli mi olur’ diyerek bizi eleştiriyorlar. Herkes kendi açısından haklı olabilir. Ancak bir de konuya farklı açıdan bakmakta yarar var. Bakınız; sadece bu yaz boyunca, izinlerin başlamasıyla birlikte, bizim otellerimizde, ve bu amaçla kiraladığımız diğer otellerde, toplam 70 bin üyemiz tatil yaptı. Eş ve çocuklarını da katarsak, bu sayı 210 bini aştı. Üyelerimiz, aileleriyle birlikte evlerinden çıkıp, yeniden evlerine dönene kadar, ceplerinden tek kuruş harcamadan tatil yaptılar. Bu müthiş bir tablodur. Biz Türk Metal isek; Bu ülkenin en büyüğüysek, işte bu müthiş tablo sayesindedir.”

5 YILDIZLI YURT HİZMETE AÇILDI

Kavlak, Türk Metal’in eğitime yönelik desteklerine de devam ettiğini anlattığı konuşmasında, şunları kaydetti:

“Son dönemdeki bir diğer hizmetimiz de, Üyelerimizin üniversiteye giren kız çocukları için Öğrenci yurtları açmak oldu. Ankara'da ‘5 yıldızlı’ bir yurdu hizmete açtık. Çocuklarımız üç kişilik odalarda kalıyor, Günde üç öğün yemek yiyor ve bunlar için ayda yalnızca 700 lira ödüyor.  Ankara'dan sonra sırada İstanbul ve İzmir'de açacağımız yurtlar var. Üyelerimiz artık, kız çocuklarını güven içinde Sendikamıza emanet edecek. Biz de bu kızlarımızın, çağdaş, nitelikli, yurtsever ve ‘Atatürkçü Gençler’ olmaları için elimizden geleni yapacağız.”

“VİRÜSE YAKALANAN ÜYELERİMİZ SİGORTA KAPSAMINA ALINDI”

Türk Metal’in üyeleri ile ailelerine yönelik sağlık hizmetlerinden de bahseden Kavlak, “2017 yılında imzaladığımız MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle Ülkemizde devrim niteliğinde bir hak aldık. 150 bine yakın üyemiz için ‘Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ maddesini sözleşmeye koyduk. Artık Türk Metal üyeleri, daha önce önlerinden bile geçemediği Özel hastanelerde tedavi oluyor. Ceplerinden de tek kuruş çıkmıyor. Diş paketinden 1000’e yakın üyemiz yararlandı. Covid-19 virüsüne yakalanan üyelerimiz Sigortanın kapsamına alındı” diye konuştu.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, programa verilen ara sonrası katılımcıların talebi üzerine hatıra fotoğrafları çektirdi, yerel yayın kuruluşlarının sorularını yanıtlaması ardından; işten atılan işçilerle ve Xaiomi firması yetkilileri ile görüşmek üzere Büyük Anadolu Didim Resort Otel’den ayrıldı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Gazeteci Prof. Dr Abdülrezak Altun, “Türkiye’de Yerel Basın ve Sorunları” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Medyanın da bazı eksikleri olduğuna değinen Altun, özellikle dijital medyanın, basılı medya üzerinde olumsuz etki yarattığını savundu.

Öğleden sonraki program ile devam edecek olan Türk Metal Sendikası 1. Yerel Medya Kurultayı yarınki (18 Eylül) programın ardından sona erecek.

Programa, Türk Metal Sendikası Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz ile ilçedeki gazeteciler Vedat Kılıç ve Fikri Kapan da katıldı.

Etiketler:

zonguldak , ereğli , ereğli haber , türk metal , yerel medya , pevrul kavlak

Yorumlar

Babal, okullarda artan vakaları değerlendirdi

16 Eylül 2021 Perşembe 18:30

Babal, okullarda artan vakaları değerlendirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte 10’dan fazla okulda vaka tespit edilirken, yaklaşık 400 öğrenci evlerinde karantinaya alındı.

Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte Kdz. Ereğli’deki okullarda da vaka artışları dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vaka tespit edilen sınıflardaki tüm öğrencilerin 14 gün boyunca temaslı takibe alınacağı ve uzaktan eğitim verileceği ifade edilmişti. Ereğli’de de vaka tespit edilen okullarda eğitim gören öğrencilerin sınıfları karantinaya alınırken, öğrenciler evlerine gönderildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eğitim Bir Sen Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Ziya Babal, “Salgınla mücadele herkesin kabul edebileceği makul ve uygulanabilir önlemlerle yapılabilir.” Dedi.

Eğitim öğretimin yüz yüze devam etmesinde sakınca görünmediğini ifade eden Babal açıklamasında şunları söyledi:

“Bilindiği gibi gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Milli Eğitim Bakanlığı’mız koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi önlemi devreye sokmuş durumdadır. Bu kapsamda yüz yüze eğitimin başladığı okullarımızda, maske, mesafe ve temizlik gibi tedbirler, imkanlar ölçüsünde titizlikle uygulanmaktadır. Tüm eğitim çalışanlarının ve istemeleri halinde öğrencilerin aşılanması hususunda yoğun bir gayret sarf ediliyor. Bütün bunlara rağmen toplumun her kesiminde olduğu kadar okullarımızda da tek tük vakalara maalesef rastlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda bir sınıfta iki pozitif vaka tespit edilmesi durumunda o sınıf 15 günlüğüne uzaktan eğitim verilmek üzere evlerine gönderilmektedir.

Bugün itibarıyla tespit edilen vaka ve tatil edilen sınıf sayısı genele bakıldığında oldukça düşük seviyededir. Vaka sayılarının bu seviyede tutulabilmesi durumunda eğitim öğretimin yüz yüze devam etmesinde bir sakınca görünmüyor. Ancak bu konuda toplumun her kesiminden sorumlu duyarlılıklar bekliyoruz. Ayrıca bu süreçte eğitimcilerin iki doz aşı olabilmeleri için gerekli olan asgari süreyi (yaklaşık 1 ay) dikkate almadan haftada iki kez PCR dayatılmasını ve daha da ileri gidilerek derslere sokulmaması gibi sözlü talimatlarla eğitimcilerin amirleriyle karşı karşıya getirilmesini son derece yanlış bulduğumuzu belirtmek isterim.

Herkesin toplu ortamlarda maskesiz bir şekilde oturabildiği ve istediğini yiyip içebildiği bir ortamda eğitimcilere reva görülen bu uygulama asla kabul edilemez. Salgınla mücadele herkesin kabul edebileceği makul ve uygulanabilir önlemlerle yapılabilir. Herkesi bu konuda duyarlı ve anlayışlı olmaya davet ediyoruz.”

Etiketler:

zonguldak , ereğli , ereğli haber , okul , vaka , karantina , ziya babal

Yorumlar
 • Abdullah
  16 Eylül 2021 Perşembe 22:27

  Temizlik personeli

 • Abdullah
  16 Eylül 2021 Perşembe 22:27

  Okullarda personel yok.

 • Kural yok hepsi yalan
  16 Eylül 2021 Perşembe 19:07

  Ne okullarda camilerde toplu alanlarda hiç bir şekilde maske sisyal mesafe kuralı tam anlamıyla uygulanmıyor

Medya Meslek Odası'na doğru önemli hamle

16 Eylül 2021 Perşembe 18:18

Medya Meslek Odası'na doğru önemli hamle

Avrasya Medya İletişim Konfederasyonu (AVKON Genel Kurulunda Genel Başkanlığa seçilen Şakir Gürel, Türk Medyası’nın özgürlüğü ve bağımsızlığını sağlayacak olanın medyanın kendi dinamikleri olduğunu savunarak” AVKON olarak tüm medya STK’ları ile işbirliği, birlik-beraberlik ve dayanışma içerisinde Türk Medyası’nı Medya Meslek Odası’na kavuşturmak ilk hedefimizdir” dedi.

Avrasya Medya İletişim Konfederasyonu (AVKON) kuruluşunu tamamlamasının ardından 1. Olağan genel kurulunu Başkent Ankara’da gerçekleştirdi. Kongreye Anadolu’nun dört bir yanından Gazeteciler Cemiyeti Başkanlarından oluşan medya mensupları ve delegeler katıldı. 

15 Eylül Çarşamba günü Ankara Kent Konseyi Türkistan Salonu’nda gerçekleştirilen TİMEF, DİMEF, İMEF ve TDGF’nin kurucusu olduğu AVKON’un genel kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 

Divan Başkanlığını Yaşar Ateşsoy, Divan Başkan Vekilliğini Mehmet Dalgıç, katip üyeliklerini Ceyhun Özer ve Umut Demiröz’ün yaptığı genel kurulda, gündemdeki maddeler görüşüldü ve oylanarak karara bağlandı. 

TEK LİSTE OY BİRLİĞİ İLE SEÇİLDİ

Tek listenin sunulduğıu kongrede TİMEF Genel Başkanı Şakir Gürel oy birliğiyle AVKON’un da Genel Başkanı seçildi. Genel Başkan Vekiliğine Dr. Süleyman Basa, Genel Sekreterliğe Menderes Demir, Genel Muhasipliğe Bahtiyar Kahveci, Genel Başkan Yardımcılıklarına Utku Demiröz, Nizamettin Bilici, Mehmet Yazıcı, İsmail Kahraman, Hasan Eraslan, Hüseyin Kömür, Muradiye Ergin, Erdoğan Erdoğdu, Adnan Onay, Doğan Deniz ve Hasan Özdemir getirildi. AVKON Denetleme Kurulu Başkanlığına Cüneyd Altıparmak, üyeliklere Şerife Türkeş, Şahin Özer, Ersin Bebek ve Mehmet Dalgıç seçilirken, Disiplin Kurulu Başkanlığına Rahmi Vardı, üyeliklerine ise Alihan Erbaş, Dursun Tanrıkulu, Bahri Çolpan ve Cemal İncesoy seçildiler. 

Genel Kurulda oylamadan sonra AVKON Kurucusu Federasyon Genel Başkanları İMEF’ten Dr. Süleman Basa, DİMEF’ten Bahtiyar Kahveci, TDGF’den Menderes Demir birer teşekkür konuşması yaptı. 

GÜREL “İLK HEDEFİMİZ MEDYA MESLEK ODASI”

Genel kurulda bir konuşma yapan AVKON Genel Başkanı Şakir Gürel, kendisine ve listesine gösterilen güven ve teveccühe layık olmaya çalışacaklarını belirterek delegelere teşekkür etti. 

AVKON ile Türk Medyası’nın yeniden şekilleneceğini belirten Gürel, “İktidardan, siyasetten, çeşitli güç çevrelerinden bağımsızlık ve özgürlük elde edeceğini düşünenler Türk Medyası’nın bugün içinde bulunduğu durumdan sorumludur. Türk Medyası’nın özgürlüğü ve bağımsızlığını sağlayacak olan medyanın kendi dinamikleridir. Biz bu dinamikleri harekete geçirmek için AVKON’u kurduk. Türk Medyası’nın temsilcileri Samsun’da Emlakçılar Odası’nda, Bursa’da Elektronikçiler Odasında, Ordu’da Madeni Sanatkarlar Odasında, Türkiye’nin bilmem hangi ilinde hiç alakasız bilmem hangi odanın üyesi olmak zorunda bırakılmışsa ve hala bir medya meslek odası kurulmuyor, kurdurulmuyor, kuranlar kurduranlar bir şekilde engelleniyorsa, makamı-mevkii, sıfatı-ünvanı her ne olursa olsun sektöre ve meslektaşlarımıza iyilik etmiyor, zarar veriyorlar. AVKON olarak tüm medya STK’ları ile işbirliği, birlik-beraberlik ve dayanışma içerisinde Türk Medyası’nı Medya Meslek Odası’na kavuşturmak ilk hedefimizdir” dedi. 

KONGRENİN ARDINDAN İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Genel kurulun ardından gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Genel Başkan Şakir Gürel, Genel Başkan Vekili Dr. Süleyman Basa, Genel Sekreter Menderes Demir’in ünvanlı olarak seçildikleri ve katıldıkları Yönetim Kurulu toplantısında Genel Muhasipliğe Nizamettin Bilici getirilirken diğer 11 yönetim kurulu üyesi Genel Başkan Yardımcısı ünvanı ile ilgi alanlarına göre sorumluluk üstlendiler.

ERMED, YENİ NESİL MEDYA FEDERASYONU KURUCUSU OLARAK AVKON’DA TEMSİL EDİLECEK 

Kdz. Ereğli Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği(ERMED) Başkanı Doğan Gönüllü’de TİMEF Genel Başkan Yardımcısı olarak genel kurula katıldı. AVKON Genel Başkanlığına seçilen Şakir Gürel’in kısa bir süre öne Kdz. Ereğli’de gelerek ERMED yönetimini ziyaret ettiğini hatırlatan Gönüllü, ERMED’in önümüzdeki aylarda kuruluşu gerçekleşmesi planlanan Yeni Nesli Medya Federasyonu kurucuları arasında yer almasının planlandığını bildirdi. ERMED’in federasyon aracılığı ile AVKON’a katılacağını ve yönetiminde temsil edileceğini değerlendiren Gönüllü, yeni Nesil Medya Federasyonunun kuruluş öncesinde önemli toplantılardan birinin Kdz. Ereğli’de gerçekleştirilmesinin gündemde olduğunu belirtti.

Etiketler:

zonguldak , ereğli , ereğli haber , avkon , ermed

Yorumlar

Yiğit’ten Posbıyık’a teşekkür

15 Eylül 2021 Çarşamba 17:17

Yiğit’ten Posbıyık’a teşekkür

Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Kozlu Maden İşçileri, Ereğli ve Alaplı Köyleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Yener Aslanboğa ile Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret etti.

Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Posbıyık, ziyaretten duyduğu memnniyeti dile getirerek Aslanboğa ve Yiğit’e teşekkür etti.

Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a şehit ailelerine verdiği destekten dolayı aileler adına teşekkürlerini iletti.

Etiketler:

zonguldak , ereğli , ereğli haber , çetin yiğit , halil posbıyık

Yorumlar

Başkan Posbıyık, "Hayırlı olsun" dedi

15 Eylül 2021 Çarşamba 16:36

Başkan Posbıyık, "Hayırlı olsun" dedi

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli Kaymakamlığı görevine atanan Mehmet Yapıcı’ya ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Kdz. Ereğli’nin yeni Kaymakamı Mehmet Yapıcı, kentteki görevine başlamasının ardından Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı makamında kabul etti.

Başkan Posbıyık, Kaymakam Yapıcı’ya Ereğli’deki görevi nedeniyle ‘hayırlı olsun’ temennilerini iletti. Ziyarette, kent gündemiyle ilgili konular ele alındı.

Bir saati aşan görüşmenin ardından Kaymakam Mehmet Yapıcı, Başkan Posbıyık’a ziyareti için teşekkür etti.

Etiketler:

zonguldak , ereğli , ereğli haber , ereğli belediye , halil posbıyık , mehmet yapıcı , kaymakam

Yorumlar